Leicester Universiteti

Leicester Universiteti

I dünya müharibəsindən sonra 1921-ci ildə əsası qoyulan universitet müharibə qurbanlarının yad edilməsi və onların daim yaşayacaq yaddaş yerinin qurulmasıdır. Ut Vitam Habeant devizinə əsaslanan t Leicester təhsil və tədqiqat yolu ilə universitetin gələcəyə bir ümid işığ olacağına inanır. 1967-ci ildə Krallıq Nizamnaməsi əldə edən universitet Birləşmiş Krallığın sosial sağlamlıq, mədəniyyət, cəmiyyət və ətraf mühitə positiv təsir göstərən ən aparıcı tədqiqat universitetlərindən biridir.

Universitet3 akademik kollec nəzdində tibb, biologiya elmləri və psixologiya, elm və mühəndislik, incəsənət və humanitar elmlərin daxil olduğu 300-ə yaxın dərəcə proqramları təklif edir.

Birləşmuş Geniş yaşıllıqlarla əhatələnən və universitet ilə eyni adı daşıyan Leicester şəhəri Krallığın 10-cu ən böyük şəhəri hesab edilir. Leicesterin ən böyük korpusu universitetin arxa bağçası adlanan geniş yaşıllıqlar içərisində parkı da mövcuddur. Leicester Birləşmiş Krallığın ən çox etnik müxtəlifliyi olan şəhəri, universitet isə uzun ömürlü sosial inkluzivlik göstəricilərinə görə seçilən təhsil mərkəzidir. Şəhər eyni zamanda, ölkənin yaşamaq üçün iqtisadi cəhətdən ən sərfəli yerlərindəndir.

Biznes və İqtisadiyyat

-Hesablama və maliyə

İncəsənət və humanitariya

-Arxeologya

-İncəsənət, aktyorluq və Dizayn

-Tarix, Filisofiya və Dinçilik

Həyat elmləri

-Biologiya elmləri

-Idman elmi

Fizika elmləri

-Kimya

-Geologiya, Ətraf mühit və Dəniz elmləri

-Riyaziyyat və statistika

-Fizika və astronomiya

Sosial elmlər

-Kommunikasiya və mediya elmləri

-İqtisadiyyat və ekonometriya

-Təhsil

-Coğrafiya

Hüquq,

Siyasət, beynəlxalq elmlər

Psixologiya

Komputer elmləri

Sağlamlıq

-Tibb və Diş həkimliyi