Ghent University

Ghent University

Əsası 1817-ci ildə qoyulmuş Ghent Universiteti bu gun top 100 universitet arasında öz mövqeyini saxlamaqdadır.

Master

Aquakultura elmi

Ətrafmühit sanitariyası

Ərzaq texnologiyası

Nematologiya elmi

Fiziki torpaq resursları elmi

Qida sahəsi və ucqar ərazi inkişafı

Dəniz və göl elmi və menecmenti

TOEFL 87-109

İELTS-6

Illik 1650

Əlavə məlumat: https://www.wikiwand.com/en/Ghent_University