Vytautas Magnus Universiteti

Vytautas Magnus Universiteti

Vytautas Magnus Universiteti Litvanın ən liberal universitetidir. Universitetin əsası  1919- 1939-cu illərdə Litvanın paytaxtı olmuş Kaunas şəhərində 1922-ci ildə  qoyulmuşdur. O dövrdə Litvada mədəniyyət və elminin müasir, azad və intellectual həyatının çox önəmli ocağı olmuşdur. 1930-cu ildə Universitetə Litvanın böyük hökmdarı Magnusun 500-cü ildönümü şərəfinə Vytautas Magnusun (Böyük Magnus) adlandırılmışdır.

Hal-hazırda Universitet 9500 tələbəyə təhsil verməkdədir. Təhsil alan tələbələrin bir çoxu xarici tələbələrdir. Universitet ingilis dilində çoxlu sayda təhsil proqramları təklif edir.

Bakalavr

Music Production

Ingilis fəlsəfəsi

İnformatika sistemləri

Biologiya

Biotexnologiya

Ətraf mühit və Ekologiya

Beynəlxalq münasibətər və İnkişaf elmləri

Dünya siyasəti və İqtisadiyyatı

Cəmiyyət, mədəniyyət və kommunikasiya

Magistratura

Maliyyə

Beynəlxalq iqtisadiyyat

Marketing və beynəlxalq kommersiya

Şərqi Asiya Regionu elmi

Sosiolingustika və multilingustika

Tədbiqi İnformatika

Beynəlxalq biznes hüququ

Ətraf mühit menecementi

Molekular Biologiya və Biotexnologiya

Diplomatiya

Diplomatiya və beynəlxalq münasibətlər

Jurnalism və Media sənayeləri

Sosial və siyasi tənqid

Şərqi Avropa tədqiqat və Elmləri Fənlərarası magistr

Tədbiqiq sosiologiya

Təhsil menecementi

Sosial antropologiya

Sosial iş

İncəsənət

İELTS-5.5

İllik- 1500-3000 €

Əlavə məlumat: https://www.wikiwand.com/en/Vytautas_Magnus_University