International business school in Vienne

International business school in Vienne

1991-ci ildə Mərkəzi Avropanın ilk özəl ali təhsil məktəbi kimi yaradılan Beynəlxalq Biznes Məktəbi müasirlik və dinamika əsasında inkişaf etməkdədir. Britaniyanın aparıcı universitetlərindən olan Buckingham Universitetilə əməkdaşlığı ilə birlikdə Məktəb çoxlu sayda bakalavr və magistr proqeamları təklif edir.

Dünyanın müxtəlif ölkələrindən təhsil almaq üçün gəlmiş xarici tələbələrilə Biznes Məktəbi Avstriyanın ən beynəlxalq mühitli təhsil mərkəzlərindəndir.

Bakalavr

Maliyyə menecementi

Biznes və diplomatiya

Menencement

Turizm menecementi

Menecement psixologiya ilə

Marketing menecement

Tədbiqi İqtisadiyyat

Master

Maliyyə menecementi

İnsan Resursları menecementi

Beynəlxalq menecement

Marketinq Menecement

Development Economics

Maliyyə konsaltinq

Beynəlxalq işlər və Diplomasiya

İqtisadiyyat

English- özünün English Language Placement Test –i keçməlidir. Əgər İELTS( bakalavr 6, Magistr 6.5) dərəcəsi varsa o zaman testin ancaq şifahi hissəsini keçməlidir.

İllik- bakalavr -7000 euro, magistr-12000 euro ( 900 euro registration fee)

Əlavə məlumat : http://www.ibs-b.hu/