Tomas Bata University

Tomas Bata University

2001-ci ildə əsası qoyulan Tomas Bata Universiteti 6 fakültədə 150-dən çox təhsil proqramı təklif edir. Bu proqramlar bakalavr, magistratura və doktorantura pillələri üzrə çex və ya ingilis dilində tədris olunur.

Beynəlmiləlləşməyə olduqca önəm verən Tomas Bata Universiteti inglisi və digər xarici dillərin tədris olunması istiqamətində geniş addımlar atır. Məhz buna görə təklif olunan ingilis dilli proqramların həcmi və sayında hər yeni akademik ildə kəskin irəliləyişlər baş verir.

Fakültlər bunlardır: Texnologiya, Menecement və İqtisadiyyat, Multimedia kommunikasiyaları, Tədbiqi İnformatika, Humanitariya və Logistika və Böhranların idarəsi fakültələri.

2000-3000 EURO

Deadline -31 May

İELTS- 6

TOEFL-90

Əlavə məlumat: https://www.wikiwand.com/en/Tomas_Bata_University_in_Zl%C3%ADn