Duff Miller College

Duff Miller College

1952-ci ildə əsası qoyulan Duff Miller Kolleci Londonun mərkəzi Cənubi Kensington ərazisində yerləşir. Kollec kiçik siniflər və fərdi üslub tədrisinə əsaslanır. Burada Avropa Birliyi ölkələrindən savayı 25-dən çox digər dövlətlərdən olan şagirdlər təhsil almaqdadır. Hər bir şagird üçün fərdi olaraq tyutor təyin olunmuşdur ki, bu da həmin şagirdin tədris prosesinə adaptasiya olunmasında, yüksək təlim-tədrisin təşkilində əvəzsiz rol oynayır.

Londonda Kollecin tələbələri üçün 2 yataqxana mövcuddur. Yataqxanalar Kollecə qısa məsafədə yerləşər. 

Kollec GCSE və A-levels proqramları təklif edir. Təhsil haqqı 1 illik proqram üçün 24.600 Fund Sterling, 2 illik proqram üçün isə 22.500 Fund Sterling təşkil edir.